Nem könnyű egy férfi számára az a házasság, ahol az asszony hordja a nadrágot. Hatványozottan igaz ez az angol királyi házaspár esetében, ahol a férj nem több, mint felesége alattvalója. Fülöp fiatal szerelmesként mindenről lemondott, hogy Erzsébetet feleségül vehesse, majd joggal sérelmezte, hogy ő az egyetlen férfi az országban, aki nem adhatja még a saját nevét sem a gyermekeinek. A kezdeti felhőtlen boldogságukat hamar felváltották a nehéz évek. De Fölöp kitartott. Erős férfiként felesége árnyékában, polgárpukkasztó üzemmódban. Ahogy egykor felesküdött: királynője életét és testi épségét szolgálja, amíg él. Legyen az bármilyen nehéz is.

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz

Nagyon mélyen kell keresni ennek az erős vonzalomnak a gyökerét. 1939-ben, a brit királyi család egynapos látogatásra indult Viktória és Albert nevű jachtjukon, a dartmouthi tengerészeti akadémiára. Ott a két kis hercegnő - az akkor tizenhárom éves Erzsébet és a nála négy évvel fiatalabb Margit - szórakoztatásával az akadémia magas, szőke, kék szemű fiatal kadétját, a tizennyolc éves Fülöpöt, Görögország és Dánia hercegét bízták meg.

Lilibeth - a családban ma is így hívják Erzsébetet - első látásra beleszeretett az eszementen jóképű kísérőjükbe, aki jelét is adta annak, hogy nehezen válik meg tőle.

Csónakon evezett a távozó királyi jacht után, ahonnan Erzsébet integetett - fájó szívvel - élete első szerelmének.

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz

Szerelem első látásra


Lilibeth első csatái

Kitört a második világháború, Fülöp hajóparancsnokként teljesített katonai szolgálatot, és Erzsébetnek, a leendő királynőnek is vizsgáznia kellett bátorságból és hazaszeretetből. Amikor a német Luftwaffe bombázói lecsaptak Londonra, aki tehette, vidékre menekült, a király és a családja ott maradtak. Sorsközösséget vállaltak az agyonbombázott, kiéheztetett, állandó rettegésben élő polgárokkal. Ahol a király, VI. György megjelenet, felharsant az éljenzés.

Saját és családja személyes jelenlétével öntött lelket és reményt az elcsigázott emberekbe.

Erzsébetnek is jutott feladat: tizenhat évesen kinevezték a Gránátosok ezredparancsnokának, tizennyolc évesen csatlakozott a kisegítő szárazföldi szolgálathoz teherautó-sofőrnek. Itt megtanult autót szerelni is; ha kellett, úgy cserélt kereket, akár a férfiak.

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz

II. Erzsébet igazi nagymenő a volánnál


Közben leveleztek egymással, és amikor Fülöp nagy ritkán eltávozást kapott, boldogan repültek egymás karjába. A háború nem szétválasztotta, hanem még erősebben egyesítette őket. 1945. május 8-án a király feleségével, két lányával és miniszterelnökével, Churchillel fogadta a győzelem örömétől mámoros nemzet kitörő ünneplését. Eljött a pillanat, hogy Fülöp feleségül kérje Erzsébetet,

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platzaki ismét harcolni kényszerült, most már a szerelmükért.

Sem az udvar, sem felséges apja nem helyeselte döntését: a király jobban örült volna egy brit hercegnek, akadt is jelentkező, Erzsébet azonban hallani sem akart róluk.

A szülők aggódtak a fiú nyers modora, szókimondó, görögösen zaboláltal természete miatt . Fülöp nemcsak a teniszhálót ugrotta át, de a társalgás királyi körökben kötelező első néhány fordulatát is. Ám mondhattak, amit akartak az udvari tanácsadók, hogy Fülöp megbízhatatlan, gyakran tesz sértő, pikírt megjegyzéseket, nem tart tiszteletben senkit és semmit, nem érdekelte. 

Erzsébet közölte: vagy Fülöp felesége lesz, vagy senkié.

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz

Egy magas, jóképű, kék szemű, szőke herceg


A király ezután kimondta az igent Fülöpnek, aki 1946 nyarán megkérte tőle a lánya kezét. A hivatalos bejelentésre még várni kellett egy évet, amíg a menyasszony betöltötte a huszonegyedik évét. 

Még abban az évben, 1947. november 20-án az esküvőt is megtartották, amelyre némi árnyékot vetett a vőlegény német és görög származása: a világháború után ez nem volt a legjobb referencia. Emiatt csak Fülöp anyját, az akkor már özvegy Aliz hercegnőt hívták meg, a négy nővérét nem. Ők ugyanis német hercegekhez mentek feleségül, állítólag náci is volt köztük.

Más "szabálytalanság" is akadt a fiatal férj előéletében. Szülei szétváltak, apját alig látta, mert Monte-Carlóban élt az egyik szeretőjével, az ő tandíját is a rokonok fizették.

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz

A gyönyörű menyasszonyi ruhát Norman Hartnell tervezte, tízezer gyönggyel


Fülöpöt az angol arisztokrácia sem nézte jó szemmel - noha harmad unokatestvérek voltak Erzsébettel -, elszegényedett betolakodónak tartották. Egyedül a felesége állt ki mellette. Úgy látta, hogy a fiú tud szeretetet adni, csak meg kell találni hozzá a kulcsot. Erzsébetnek sikerült: szeretni való volt, csinos, szórakoztató és vidám. A Time magazin így írta le:

"Karcsú derék, formás lábak, halovány arcbőr, ragyogó kék szempár, könnyen mosolyra húzódó száj."

Szabadon éltek, nagy boldogságban és szerelemben.1948-ban megszületett Károly herceg, két év múlva Anna hercegnő. Ha eddig nem volt náluk boldogabb pár, most ők lettek a legboldogabb család Európában.

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz

II. Erzsébet és Fülöp herceg a hároméves Károllyal és a kétéves Annával


Fülöp felesége alattvalója lesz

1952 februárjában várlatlanul elhunyt VI. György. A megüresedett trón örököse, a mindössze huszonöt éves Erzsébet nemcsak az állam, hanem a dinasztia feje is lett, ami alaposan felbolygatta addigi, megszokott életüket.

A gyász miatt a következő évre halasztották a koronázást.

Attól kezdve úgy kellett rá tekinteni, mint Nagy-Britannia törvényes uralkodójára. Koronázása a Westminster Apátságban világraszóló esemény volt. Milliók nézték tévén a teljes királyi pompával megrendezett ünnepséget, amelyet - Fülöp ötlete alapján - a BBC közvetített, történetében először élő, egyenes adásban. Címet is kapott a koronázáson:

"II. Erzsébet Isten kegyelméből Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült királyságának, más birodalmainak és területeinek királynője, a Nemzetközösség feje, a hit védelmezője."

Fülöp a koronázás után lemondott katonai pályájáról. Egy ennél is fontosabb szolgálatra esküdött fel, méghozzá szó szerint térden állva. A Westminstrer Apátságban, ahol néhány éve örök hűséget fogadott a feleségének, a koronázáskor arra tett szent ígéretet, hogy

"királynője életét és testi épségét szolgálja, amíg él".

Mindenki egyetértett az akkori miniszterelnökkel, Winston Churchillel - akivel a királynő és ő kölcsönösen kedvelték egymást -, hogy a koronázás egy új "Erzsébet-kor" kezdete, és a fiatal királynő "a remény, a megújulás jelképe a háború komor évei után".

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz

"Hol szerezted ezt a kalapot?" - kérdezte II. Erzsébettől Fülöp herceg közvetlenül a koronázás után


Mielőtt Erzsébet elindult a koronázásra, még egyszer átfutotta anyja levelét. A skót nemesi családból származó lady Elizabeth Bowes-Lyon,  a nemzet Mummyja - Mamija - kedélyes közvetlenségével, szókimondásával vívta ki ezt a címet.

Elragadó teremtés volt, imádott komiszkodni, és mindig volt nála egy kis lapos üvegben brandy vagy whisky, szív- és kedélyerősítőnek. Egész London rajongott érte.

Ebben a levében tíz pontba foglalta azokat a tanácsokat, amelyeket fontosnak érzett. Ne gondoljunk magasröptű dolgokra, ez távolt állt Mummy praktikus észjárásától. Ilyeneket ajánlott:

"Ruhatáradat úgy állítsd össze, hogy egyszerű és kényelmes legyen. Az emberek tőlem várják el, hogy csillogjak, és nem akarjuk, hogy bárki azt mondhassa, úgy öltözöl, mint az anyád."

Hát, ezt megfogadta Lilibeth. Bár merőben eltért a természetük, humorát és közmondásos fukarságát szintén anyjától örökölte. A drága Mummytól, akit vele együtt az egész Monarchia megsiratott, amikor százkét éves korában egyszer csak távozott az élők sorából.

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz

Erzsébet édesanyja éppoly humoros volt, mint Fülöp 


Amikor Erzsébet királynőkét beköltözött férjével, a hároméves Károly herceggel és a másfél éves Annával a Buckingham-palotába, jót mulattak a külön hálószobán. Az ő házaséletük ennél szenvedélyesebb és bensőségesebb volt, ám a brit felső osztályoknál ismeretlen fogalom volt a közös ágy és a közös hálószoba.

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platzFülöpnek kezdetben sok problémája akadt szerepével, hiszen már csak a protokoll is azt írja elő, hogy mindig pár lépéssel a neje mögött kell haladnia. Egy ilyen erős, határozott férfi számára ez nem könnyű. II. Erzsébet igyekezett kompenzálni élete párját, így a családdal kapcsolatos döntéseket férjére bízta. 

Fülöp eleinte a fegyelmet is nehezen tűrte, ezért 1956-57-ben négyhónapos magánutazásra indult a Britanniai királyi jachton, a nemzetközösségi országokba. Érthető módon nehezen emésztette meg, hogy mostantól csak felesége őfelségének a férje, egészen pontosan az alattvalója.

Bírálói felhánytorgatták, hogy távol maradt a kilencedik házassági évfordulójukról. Bár küldött fehér rózsákat és egy fotót két ölelkező leguánról. Hogy mit üzent vele, azt csak Erzsébet fejtette meg, de jót nevetett rajta.

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz

Fülöp mellett az élet...


Türelem, tolerancia, humor és szeretet

Ez volt a kulcs Fülöphöz és a házasságukhoz, és a szerelemes királynőnek nem esett nehezére elnézni férje szeszélyeit. Azt is természetesnek tartotta, hogy férje kívánságára átköltözzenek a Buckingham-palotából a sokkal családiasabb Kensington-palotába, ám Churchill ehhez végül nem járult hozzá.

Bár sokan gondolták, hogy Fülöp érdekből nősült be a brit királyi családba, valójában nagy áldozatot hozott szerelméért.

A király ugyanis feltételhez kötötte hozzájárulását a házasságukhoz. Vagy megtagadja a múltját, vagy nem adja rájuk áldását. Fülöp a szerelmét választotta.

Lemondott görög és dán hercegi rangjáról, a görög trónra támasztott igényéről, görög állampolgárságáról, áttért az anglikán vallásra, kész volt megválni németes hangzású Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg vezetéknevéről, helyette anyja Mountbatten családnevét vette fel. Ezután megkapta a brit állampolgárságot, az Edinburgh hercegi címet és Erzsébetet.

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz

Fülöp megtagadta múltját és örökségét is, lemondott mindenről Erzsébetért


Házasságuk után kénytelen volt feladni ígéretes haditengerészeti karrierjét is, miközben a királynő férjeként gyakorlatilag semmilyen alkotmányos szerepet nem kaphatott. Formailag nem volt több felesége alattvalójánál, vagy ahogy ő nevezte önmagát:

"én csak egy francos amőba vagyok".

Joggal sérelmezte, hogy ő az egyetlen férfi az országban, akinek még a saját gyermekei sem viselhették a nevét, hisz még az a vágya sem teljesült, hogy a királyi ház felvegye a Mountbatten vagy az Edinburgh nevet, mivel Churchill kizárólag a Windsor-ház nevének használat engedélyezte.

Nagy áldozat volt ez egy olyan tetterős, ragyogó szellemi képességekkel rendelkező, jó kiállású tengerésztiszt részéről, akit Európa összes királyi házában szívesen láttak volna kérőnek. Mindezek ellenére Fülöp herceg több, mint hét évtizede sziklaszilárd támasza a királynőjének és a királyi háznak.

Minden áldozatra kész a család jó hírnevének megőrzéséért, ami nem kis erőfeszítést igényelt az elmúlt évtizedekben, amikor botrányok sorozata rengette meg a királyi házat. Károly herceg és Diana házassági viharai közepette ő volt az, aki személyes hangú levelekkel bátorította az elkeseredett hercegnőt, "jutalmul" a bulvársajtó még őt vádolta szerencsétlenül járt menye tragikus haláláért.

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz

Világéletében aktívan sportolt: úszott, lovagolt, fogatot hajtott


Megszokhatta, őt sem kímélték a lapok ifjabb éveiben. A pletykarovatok állandó témája volt, hogy megcsalta-e a királynőt. Erre okot is adott, mert gyakran eljárt egy kétes hírű bohém klubba, ahol olyan színészekkel ebédelt, mint Peter Ustinov és David Niven, és ahol luxusprostituáltak szórakoztatták a vendégeket. Ittak, adomáztak, szivaroztak.

Ha hinni lehet a pletykalapoknak, Fülöpnek több nővel volt viszonya, mint Casanovának. Összehozták Gábor Zsazsával, a királynő első unokatestvérével, Alexandra kenti herceegnővel, híres sportolók feleségeivel, számtalan csinos nővel, még Jackie Kennedy-vel is, de mindegyik cáfolta a pletykákák hitelét. Igaz volt vagy sem,

Fülöp mindenestre megköszönte feleségének az 1997-es aranylakodlamukon az iránta tanúsított végtelen türelmét.

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz

Erzsébet szerint hosszú házasságuk titka a humor, a tolerancia és a türelem. Az biztos, hogy ezekre nagy szüksége volt a királyi párnak az elmúlt évtizedekben


A leghosszabban "szolgáló" királyi férj 

Kevesen tudják, hogy a pletykák a királynőt sem kímélték. Akkor lett várandós harmadik gyerekével, András herceggel, amikor Fülöp éppen hazatért egy újabb magánutazásáról, 1959-ben. Évekkel később elterjedt  a hír, hogy András igazi apja egy jó barát: Henry Porchester. Ám a gyerek akkor fogant meg, amikor a királynő és férje állandóan együtt voltak. Hát ennyire lehet hinni a pletykalapoknak.

Kettőjük kapcsolata rendkívülinek mondható. Sally Bedell Smith: Elizabeth the Queen című könyve a királyi pár intim dolgairól is beszámol. Ebben azt írja a szerző:

"Ahogyan együtt mozognak a hivatalos megjelenések során, királyi Fred Astaire-nek és Ginger Rogersnek tűnnek, olyan természetesen összekoreografálják magukat. Bár Fülöp olykor ecetet spriccel a tejszínhabba tiszteletlen megjegyzéseivel."

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz

Nem lehet unalmas Fülöp mellett az élet


Ő az egyetlen férfi a világon, aki a királynőt egyszerű emberi lényként kezeli. Erzsébet korábbi magántitkára, Martin Charteris állítja, hogy a királynő néha arra kéri a férjét, hogy "fogja be a száját", amit senki másnak nem mondana.

Fülöp pedig maguk között "kolbászkámnak" szólítja a feleségét. Akkor is, amikor egyszer fogadásra mentek, kiszálltak az autóból, nem sejtve, hogy be van kapcsolva a mikrofon. Egész II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platzLondon hetekig ezen derült.

Lilibeth a Brit Birodalom leghosszabban "szolgáló" királyi férjében valószínűleg ma is azt a magas, jóképű kadétot látja, aki csónakkal követte a jachjukat. Aggódik érte. Féltette, mikor januárban Fülöp a volán mögött ülve autóbalesetet szenvedett. De a herceget kemény fából faragták, olyannyira nem sérült meg, hogy a trauma után két nappal ismét volán mögé pattant. Majd miután férje visszaadta jogosíványát, Erzsébet végre fellélegezhetett.

Az angol királynő férje ma már 97 éves. Bár nyilatkozni nem szeret, legendás be- és elszólásai mindig is kedvenc témái voltak a lapoknak. Egy alkalommal halláskárosult gyerekeknek adott rézfúvóskoncert után a herceg ezt kérdezte a sérült kicsiktől:

"Süketek vagytok?! Ha ilyen közel álltok a zenekarhoz, nem is csodálom." Tipikus Fülöp-féle megjegyzés.

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz

Szeretet, összetartozás, szövetség


Máskor simán megkérdezte egy kenyai futónőtől, hogy egyáltalán nő-e. De nem kíméli a saját népét sem. A skótokkal egyszer közölte, hogy csak a skótok képesek túlélni a helyi oktatási rendszert. Amikor pedig meghallotta, hogy Barack Obama a brit miniszterelnökkel, a kínai és az orosz elnökkel reggelizett, csak annyit kérdezett:

"Maguk meg tudják különbözteteni őket egymástól?" 

Ám mi, magyarok sem maradhattunk ki a jóból, szóvá tette, milyen kövérek vagyunk. Amikor a királyi pár - a kecskeméti fogathajtó világbajnokság alkalmával - Magyarországon  járt, a herceg egy britnek lazán odaszólt, hogy nem lehet itt régóta, mivel nincs még sörhasa.

De nem járt jobban Nigéria népviseletbe öltzött elnöke sem, akivel a herceg ezt közölte: "Maga úgy néz ki, mint aki lefeküdni készül." Az biztos, hogy az élet nem lehet unalmas egy ilyen szókimondó férj mellett.

II. Erzsébet királynő Fülöp herceg történelem kultúra történelmi platz